Selecteer een pagina

PROVINCIE GRONINGEN – Op 17 maart is in de provincie Groningen de Noodverordening
COVID-19 veiligheidsregio Groningen in werking getreden.

Door de inwerkingtreding van deze noodverordening is het verboden om openbare samenkomsten te organiseren wanneer hier meer dan 100 personen gelijktijdig samenkomen. Eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, coffeeshops en inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen zijn tot ten minste 6 april 2020 gesloten.

Het niet opvolgen van deze instructies kan worden beboet met een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete in de tweede categorie (Maximaal €4350)

De noodverordening is te lezen bij de Veiligheidsregio Groningen.