Selecteer een pagina

MUSSEL – Woensdag 18 december is e eerste van zes 24/7 AED’s geplaatst bij Café Summertime in Mussel. Hiermee is uitvoering gegeven aan een motie van de gementeraad in Stadskanaal.

Wethouder Liam Veenstra heeft samen met Rolf de Folter (Bestuurder Treant), Eddie Niemeijer (Voorzitter Plaatselijk belang Mussel), Grietje Schipper (Gemeenteraad) en Arjan Strockmeijer (Café Summertime) de eerste AED in gebruik genomen.

De zes AED’s die voor de kerst geplaatst worden zijn straks onderdeel van een dekkend regionaal netwerk van AED’s. Naast het plaatsen van fysieke AED’s bestaat dit netwerk uit een opleiding voor inwoners en een waarschuwingssysteem.

In het Refaja verdwijnt een deel van de ziekenhuiszorg. De zorg komt daarmee letterlijk meer op afstand te staan in een dunbevolkt gebied waar de behoefte aan zorg groeit en de vervoersmogelijkheden beperkt zijn. Deze ontwikkeling vraagt meer van de zelfredzaamheid en burgerkracht van inwoners in Zuidoost Groningen en deel van Drenthe. Diverse partijen werken samen om hun verantwoordelijkheid te nemen en samen oplossingen te zoeken, ook voorbij het eigen domein, om de zorg toekomstbestendig op een goed niveau te houden. Een van de maatregelen daarbij is het realiseren van een dekkend netwerk aan AED’s voor de gehele regio Zuidoost Groningen en het vergroten van het aantal burgerhulpverleners.Dankzij het dekkend netwerk kunnen er straks meer hartstilstanden worden overleefd dan nu het geval is